Geen concurrentiebeding, toch onrechtmatige concurrentie

Als in de arbeidsovereenkomst geen of geen geldig concurrentie- of relatiebeding is opgenomen, mag een werknemer zijn voormalig werkgever beconcurreren. Maar deze vrijheid is niet onbeperkt. De hoofdregel voor onrechtmatige concurrentie door een werknemer is gegeven in een uitspraak van de Hoge Raad uit 1955. Dit arrest (Boogaard/Vesta) werd recent als ‘mijlpaalarrest’ gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Bij de beoordeling of een werknemer de grenzen van maatschappelijke zorgvuldigheid heeft overschreden toetst de rechter, ook 65 jaar dato nog, aan de criteria uit dit arrest.

Specialist in onvoorziene omstandigheden:

Advocaat bij Ontslag

Boslaan 4

2132 DX Hoofddorp

T: 0252620557

info@heerebout-advocatuur.nl