PERSONEN & FAMILIERECHT

Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht is in het algemeen van toepassing op minderjarigen in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar. Strafrechtelijke vervolging van minderjarigen jonger dan 12 jaar is niet toegestaan. Aanhouding, fouillering en verhoor door de politie echter wel.
Door zijn gespecialiseerde kennis van het jeugdstrafrecht wordt de hulp van Heerebout Advocatuur regelmatig ingeroepen door zowel minderjarigen of hun ouders alsmede door aanwijzing op last van de rechtbank.
Optreden door Hugo Heerebout is gericht op kwijtschelding of verlaging van de geëiste straf en voorkoming van een strafblad.

Bent u op zoek naar hulp? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur!

PERSONEN & FAMILIERECHT

Strafrecht

Bent u door de politie aangehouden voor een strafbaar feit? Mogelijk is daarbij uw rijbewijs ingenomen. Misschien bent u zelfs in hechtenis genomen. Te allen tijde hebt u recht op juridische bijstand van een advocaat.
Het kan zijn dat u naar aanleiding van een overtreding een dagvaarding van de Officier van Justitie krijgt.
Soms ontvangt u deze pas geruime tijd na het tijdstip waarop u bent aangehouden. Desondanks is het belangrijk dat u zich liefst ruim voor de in de dagvaarding aangegeven datum voorziet van juridische bijstand.
Hugo Heerebout is een deskundig strafrechtadvocaat die u met zijn brede kennis van het strafrecht op een professionele wijze juridisch zal bijstaan.

Bent u op zoek naar hulp? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur!

PARTICULIER

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een rechtsgebied waarin vaak wijzigingen worden doorgevoerd. Dat kan voor zowel werkgever als werknemer grote gevolgen hebben. Het op tijd inschakelen van Heerebout Advocatuur kan veel en langdurig leed voorkomen. Bij het aangaan van een overeenkomst of in de situatie dat er een conflict dreigt te ontstaan.
Heerebout Advocatuur zorgt voor verstandige bemiddeling en afhandeling van arbeidsconflicten. Hierbij wordt in eerste instantie altijd vanuit een nieuwe invalshoek bekeken of beide partijen nog ‘on speaking terms’ kunnen worden gebracht. Is dit niet het geval dan is het goed te weten dat Heerebout Advocatuur tot het uiterste zal gaan om uw positie veilig te stellen en uw recht te waarborgen.
De werkwijze van Heerebout Advocatuur kenmerkt zich door kwaliteit, snelheid, integriteit en bovenal een op resultaat gerichte aanpak.

Bent u op zoek naar hulp bij ontslag? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur!

En ook de scheiding
is goed geregeld

PERSONEN & FAMILIERECHT

Echtscheiding

Was uw trouwdag de mooiste dag in uw leven; het besluit tot scheiden is één van de moeilijkste momenten. Gedurende deze emotionele periode moeten veel zaken worden geregeld. Niet alleen op financieel gebied, ook qua woning en over de belangen van uw kinderen.
Het is verstandig reeds in een vroeg stadium contact op te nemen met Heerebout Advocatuur. Uitsluitend een advocaat kan voor en met u de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank doorlopen.
Advocaat Hugo Heerebout is er niet slechts om een hoog opgelopen conflict voor de rechter uit te vechten. Tijdens de emotionele momenten treedt Hugo Heerebout vooral ook op als een adviseur.
In het geval van een echtscheiding werkt Heerebout Advocatuur oplossingsgericht en treedt niet-escalerend op naar eventuele tegenpartijen. Op deze wijze wordt er voor gewaakt, dat u alle zaken van omgangsregeling voor de kinderen tot verdeling van de goederen op een eerlijke en goede manier kunt regelen.

Bent u op zoek naar hulp bij echtscheiding? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur!

PERSONEN & FAMILIERECHT

Huwelijk

Als u gaat trouwen denkt u waarschijnlijk niet direct aan een advocaat. Toch is het een absolute aanrader om advies in te winnen bij Heerebout Advocatuur over bijvoorbeeld de huwelijkse voorwaarden.

Bent u op zoek naar hulp bij Trouwen? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur!

Als erfgenamen liever
de hemel willen
dan een hel

PARTICULIER

Erfrecht

Het huidige erfrecht geldt sinds 1 januari 2003 en zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarnaast beperkt het huidige erfrecht de rechten van kinderen.

In het oude erfrecht hadden de kinderen direct na het overlijden recht op hun erfdeel. Als een kind het erfdeel direct opeiste, kon de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner daardoor financieel in problemen raken.

Indien er geen testament is opgemaakt geldt de wettelijke verdeling. Alle bezittingen (inclusief schulden) vervallen aan de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Pas na diens overlijden erven de kinderen alle dan (nog) aanwezige bezittingen en eventuele schulden.

Complexer kan de afwikkeling van een nalatenschap worden als er wel een testament is opgemaakt, bijvoorbeeld indien er sprake is van daarin opgenomen stiefkinderen.
Aanleiding voor een conflict tijdens of reeds voorafgaand aan de executie van het testament kunnen daarnaast zaken zijn als vruchtgebruik, uitsluiting bij testament, onderbedeling of bevoordeling, het voor overlijden weggegeven zijn van bezittingen of via een onoorbare constructie verdwenen zijn van bezittingen.

U kunt voor vrijwel alle erfrechtsituaties een beroep doen op Heerebout Advocatuur.
Advocaat Hugo Heerebout kan u op het gebied van erfrecht niet alleen adviseren maar voor u ook een juridische procedure voeren om uw positie te versterken.
Ook kan Heerebout Advocatuur u in een erfrechtkwestie op financieel gebied van dienst zijn door gebruik te maken van een gedurende meer dan twintig jaar zorgvuldig opgebouwd netwerk van financiële specialisten.

Bent u op zoek naar hulp bij Erfenis? Neem dan contact op met Heerebout Advocatuur!

Contact us